Vrijheid met Iedereen

7500 buttons for inclusivity after 75 years of freedom

With Cobi van de Kuit and Freek Stoelwinder

www.vrijheidmetiedereen.nl
www.instagram.com/vrijheidmetiedereen